Här kommer sekvenser från Gålö Båtklubbs onsdagsseglingar 2015.
Glimtar från Ornö Runt. Nästan alla startande båtar bör vara med några sekunder.
Kanske också glimtar från andra Södertörnsseglingar.
Misslyckade filmer från Hyundai Cup.

Filmerna kan med fördel spelas från Vimeo, en professionell site för videofilm.


Tillbaka till BHq hemsida.