Seglingen 15-05-27.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0527_V2-poster

QT-filen är c:a 48 MB.

Tillbaka.