Seglingen 15-08-19.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för
Ons0819-poster

QT-filen är c:a 59 MB.

Tillbaka.