Seglingen 15-06-10.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0610-poster

QT-filen är c:a 37 MB.

Tillbaka.