Seglingen 15-08-12.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för
Ons0812-poster

QT-filen är c:a 46 MB.

Tillbaka.