Seglingen 15-08-26.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för
Ons0826-poster

QT-filen är c:a 39 MB.

Tillbaka.