Seglingen 15-06-24.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0624-poster

QT-filen är c:a 44 MB.

Tillbaka.